Privat

Ritningar för privatkunder

Vi hjälper till att ta fram konstruktionsritningar till privatpersoner. Oavsett om det handlar om nybygge, ombyggnad eller tillbyggnation kan vi ta fram handlingar som lägger en god grund för ditt projekt.

Vårt företag har kunniga medarbetare och pålitliga samarbetspartners, ett kontaktnät som kommer till stor nytta när vi hjälper dig som kund att söka bygglov. Vi kan även hjälpa dig att ta fram konstruktionsritningar till ett tekniskt samråd och knyta kontakt med erfarna entreprenörer som genomför hela produktionen.


konstruktionsritning hus villa

Vi hjälper dig genom hela processen

Som privatperson är man inte alltid helt insatt i hela byggprocessen och alla detaljer som finns inom byggteknik. Därför är vi redo att hjälpa och stötta dig genom hela processen, från ansökan om bygglov till ett hus som är klart att flytta in i. Med vår hjälp blir ditt bygge en trygg upplevelse – vi kan komma ut på plats för att säkerställa att byggentreprenören bygger korrekt enligt ritningarna och att allt håller rätt kvalitet.

Konstruktionsritningar privat – våra kompetenser

Här är några av de områden där vi kan erbjuda vår kompetens inom ritningar.

  • Villor
  • Radhus.
  • Bostadsrättsföreningar.
  • Fritidshus och sommarstugor.
  • Garage och carport.
  • Förråd och uthus.
  • Konsultuppdrag för byggen.
  • Granskningar och utredningar.

Konstruktionsritningar – frågor och svar

När behöver man konstruktionsritningar för bygglov?

Konstruktionsritningar behövs i samband med när man söker bygglov eller byggnamälan för att bygga till, bygga om eller bygga nytt. Ritningarna ska innehålla relevant information om laster, material, dimensioner och arbetsgångar för förändringar som kommer att ske på en byggnad eller vid uppförande av ny byggnad.

Får jag börja bygga direkt efter att jag skickar in handlingarna till kommunen?

Nej, du kan inte börja byggnationen direkt, du måste först få startbesked från kommunen. Först när det är godkänt får byggnationen påbörjas.

Vilka ritningar behövs?

Det kan krävas en del typer av bygglovsritningar, exempelvis arkitektritningar, konstruktionsritningar och planritningar. Vissa projekt behöver bara en ritning, för andra kan det krävas många fler. Det är viktigt att alla dessa ritningar är framtagna fackmannamässigt med detaljerad information.

Hur lång tid tar en ansökan?

Det skiljer sig beroende på om det är högsäsong eller ej, men i normala fall tar det mellan 3 och 10 veckor från tidpunkten då bygglovshandlingarna är inlämnade till att en byggstart kan erhållas. När startbeskedet är klart måste byggnation ha startat inom 2 år och vara klar inom 5 år.

Vi tar fram konstruktionsritningar för bygglov