Vi hjälper dig att komma igång med bygget

En ledande leverantör av bygghandlingar

Vi hjälper dig att komma igång med bygget

En ledande leverantör av bygghandlingar

Experten på konstruktionsritningar

Har du planer på att bygga och behöver hjälp med alla handlingar som behövs innan byggstart? Vänd dig till oss – vi är specialister på konstruktionsritningar och alla övriga dokument som behövs för att man ska få startbesked. Vi riktar oss i första hand mot företag, men tar även uppdrag från privatpersoner. 

Kontakta oss för en offert på konstruktionsritningar för ny-, om- och tillbyggnad!

Vi hjälper företag i hela Sverige

Nybyggen, tillbyggnationer, ombyggnationer, garage, anpassningar av verksamhet – varje år ser vi till att hundratals byggprojekt får bygglov och kan dras igång utan problem. Ett stort antal företag har sett sina verksamheter växa och utvecklas i lokaler som vi utvecklat. 

Att ansöka om bygglov och att sedan få startbesked kan vara krångligt och tidsödande. Det är mycket papper som ska vara i ordning innan du får startbesked för bygget: konstruktionsritningar, bygglovsritningar, energiberäkningar med mera. Med vår kompetens på dessa områden kan vi hjälpa ditt företag med konstruktionsritningar och andra handlingar och därmed säkra ditt bygge.

På Kränvirke hjälper vi företag och andra kunder i hela Sverige med bygghandlingar. Vi är navet mellan kommunen och dig och hjälper till med konstruktionsritning och alla de handlingar som krävs för att få bygga ett hus eller någon annan typ av byggnad. Vi har stora kunskaper om svensk bygglag samt kommunernas olika regler för byggen. Vår specialistkompetens och erfarenhet kan hjälpa dig var du än befinner dig i Sverige.

Byggnadskonstruktör

Söker du en byggnadskonstruktör med många års erfarenhet i branschen? Välkommen att kontakta oss – vi har bred kompetens och lång erfarenhet och arbetar alltid med kunden i fokus. Vi tror på god kommunikation och flexibilitet för att nå bästa resultat och lägger alltid stor vikt vid att sätta oss in i beställarens situation för att kunna ta fram så optimala lösningar som möjligt.

Som byggnadskonstruktör är det viktigt att alltid vara uppdaterad inom det senaste när det handlar om teknik, material och regelverk samt att vara flexibel för att kunna anpassa sig efter de behov som finns.

När du anlitar en av våra byggnadskonstruktörer får du hjälp av en person som är kunnig, har lång erfarenhet och alltid är inriktad på att hitta effektiva, funktionella och ekonomiska lösningar.

Konstruktionsberäkning

Våra medarbetare är specialister på konstruktionsberäkning, att dimensionera och analysera. Vi beräknar allt från bärverk och dess komponenter till en hel byggnad.

När ett bygge eller en renovering ska genomföras är det mycket som måste tas i åtanke. En viktig aspekt är att byggnationen utförs på ett sådant sätt att byggnaden fortfarande är stabil. Då är det en stor hjälp att använda en så kallad konstruktionsritning.

När en byggnad ska byggas om eller renoveras behöver man ibland öppna upp en vägg eller göra en tillbyggnad. Detta kan påverka byggets stabilitet och med hjälp av en konstruktionsberäkning kan vi räkna ut stabiliteten och se till att renoveringen blir lyckad.


konstruktionsritningar

Rätt ritningar till ditt byggprojekt

Vi upprättar konstruktionsritningar för ditt byggprojekt. Ritningarna är korrekt dimensionerade och uppfyller alla de lagliga krav som finns för att få ett startbesked för ett nybygge. Vi levererar fullödiga konstruktionsritningar för alla typer av byggprojekt: större fastigheter, villor, garage, altaner med mera.

Kontakta oss redan idag så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa dig med. Vi kan sedan finnas med dig under hela förberedelsefasen för att skapa en trygghet i ditt projekt. Alla våra medarbetare är serviceorienterade och svarar gärna på dina frågor och lyssnar på dina önskemål.

Tekniskt samråd med kommunen

När ett bygglov är beviljat är det vanligt att man kallas till ett tekniskt samråd innan startbeskedet är klart. På detta samråd ska byggaren redovisa tekniska aspekter av bygget – några exempel på detta är konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar. Dessa handlingar ska redovisas för kommunen – där ingår bland annat vad som planeras när det handlar om fastighetens bärighet och konstruktion och andra tekniska data.

En konstruktionsritning skiljer sig från en bygglovsritning på så sätt att den inte kan skapas utan stor fackkunskap. Här krävs gedigna kunskaper eftersom avancerade beräkningar ska genomföras, både datoriserat och manuellt. Dessa beräkningar används sedan för att framställa en konstruktionsritning. När allt är klart redovisas denna för kommunen i samband med det tekniska samrådet.

Konstruktionsritning – steg för steg:

  • Kunden visar oss sina byggplaner.
  • Vi skapar konstruktionsritningar och andra handlingar som kommunen kräver.
  • Ritningarna godkänns och kunden får startbesked för bygget.
  • Kunden sparar mycket på inköp tack vara vår precisa och noggranna kalkyl.

De flesta byggen kräver att man har ett bygglov, några av undantagen är Attefallshus, Friggebodar och mindre tillbyggnader. För att veta om man behöver ett beviljat bygglov så bör man kolla med kommunen där man tänkt utföra bygget. Kolla på din kommuns webbsida eller ring upp stadsplaneringsförvaltningen om du känner dig osäker!

Sedan måste man även ta reda på om bygget är tillåtet. Detta kan du kontrollera med kommunen eller så kan du låta oss genomföra en fullödig undersökning.

Ett flertal handlingar behövs vid bygglovsansökan

För att få ett bygglov och startbesked beviljat krävs det en hel del handlingar. Först och främst krävs det en bygglovsritning och i ett senare skede även en konstruktionsritning. Det kan dock också behövas separata ritningar för VVS-installationer, elektricitet, avlopp med mera. Utöver detta bör en energiberäkning genomföras samt en bullerskyddsritning. Dokumentation av brandskydd och fuktsäkerhet är andra aspekter, liksom ett tillgänglighetsutlåtande och en kontrollplan.

Vi hjälper dig gärna med tips och råd vid eventuella svårigheter. Vi tar också emot beställning av andra handlingar direkt över telefon.

Ska du bygga och är i behov av att ett beviljat bygglov? Välkommen att kontakta oss – vi kan hjälpa dig med konstruktionsritning och alla handlingar som du behöver.

hus

Konstruktionsritningar som ger dig startbesked för bygget!