Företag

Kvalitativa konstruktionsritningar för företag

Vår främsta målgrupp är företag och vi har genom åren hjälpt ett otal företagskunder i olika branscher med våra kompetenta tjänster.

Vi kan hjälpa företag och föreningar att ta fram konstruktionsritningar för alla typer av byggen. Nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnader med mera. Vi arbetar i flera olika skeden i ett byggprojekt: program- och systemhandling, förfrågningsunderlag, bygg- och relationshandling med mera.


konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar

Vi har kompetens och erfarenhet att erbjuda små och stora företag projektering inom nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad.

Beräkningar

Vi är rutinerade specialister på dimensionering och analys och utför detta på allt från bärverk och dess olika komponenter till hela byggnader.

Utredningar

Våra företagskunder kan få hjälp med olika typer av skadeutredningar vid skador som har orsakats av olyckor och misstänkta byggfel.

Konsultuppdrag

Som konsulter kan vi hjälpa företag med ett flertal frågor inom byggnadskonstruktion och byggteknik.

Vi brinner särskilt för projekt som fokuserar på hållbarhet, där det finns en djup förståelse för produkternas totala livscykel. Vi strävar efter att skapa möbler som inte bara är hållbara, utan även bidrar till välbefinnandet genom sin design och detaljer.

Vi använder de bästa 3D-programmen

För att ta fram konstruktionsmodeller och ritningar av högsta klass använder vi branschens modernaste och populäraste 3D-program. Vi är erfarna och välutbildade specialister på att beräkna och analysera hela byggnader och kan därför ta på oss rollen som huvudkonstruktörer i stora projekt där vi tar fram välplanerade och genomtänkta system som fungerar som underlag för prefab.

Hos oss finns kompetenta medarbetare med erfarenhet från projektering av många olika typer av bostäder, skolor och kommersiella lokaler. Vi följer gällande regelverk och utför stabilitetsanalyser för hela byggnader. Vi kan även dimensionera byggnadens olika bärverk, inklusive grundkonstruktioner, stödmurar med mera.

Ett brett tjänsteutbud inom konstruktion

Här är några av de områden där vi kan hjälpa företag med vår kompetens och erfarenhet.

  • Projektering i olika skeden av bygget.
  • Avancerade, detaljerade beräkningar och analyser.
  • Byggteknik.
  • Tillverkningsritningar.
  • Utredningar.
  • Konsultation inför och under byggprojekt.
  • Projektering av stål-, betong- och träkonstruktioner.
  • Murverkskonstruktioner och stödmurar.
  • Lösningar som inkluderar kolfiber och andra moderna material.

Är ditt företag i behov av våra tjänster inom konstruktion? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi med offertförslag eller mer information.

Vi tar fram konstruktionsritningar till företag