Företag

Kvalitativa konstruktionsritningar för företag

Vår främsta målgrupp är företag och vi har genom åren hjälpt ett otal företagskunder i olika branscher med våra kompetenta tjänster.

Vi kan hjälpa företag att ta fram konstruktionsritningar för alla typer av byggen. Nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnader med mera. Vi arbetar i flera olika skeden i ett byggprojekt: program- och systemhandling, förfrågningsunderlag, bygg- och relationshandling med mera.


konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar

Vi har kompetens och erfarenhet att erbjuda små och stora företag projektering inom nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad.

Beräkningar

Vi är rutinerade specialister på dimensionering och analys och utför detta på allt från bärverk och dess olika komponenter till en hel byggnader.

Utredningar

Våra företagskunder kan få hjälp med olika typer av skadeutredningar vid skador som har orsakats av olyckor och misstänkta byggfel.

Konsultering

Som konsulter kan vi hjälpa företag med ett flertal frågor inom byggnadskonstruktion och byggteknik.

Vi använder de bästa 3D-programmen

För att ta fram konstruktionsmodeller och ritningar av högsta klass använder vi branschens modernaste och populäraste 3D-program. Vi är erfarna och välutbildade specialister på att beräkna och analysera hela byggnader och kan därför ta på oss rollen som huvudkonstruktörer i stora projekt där vi tar fram välplanerade och genomtänkta system som fungerar som underlag för prefab.

Hos oss finns kompetenta medarbetare med erfarenhet från projektering av många olika typer av bostäder, skolor, sjukhus och kommersiella lokaler. Vi följer gällande regelverk och utför stabilitetsanalyser för hela byggnader. Vi kan även dimensionera byggnadens olika bärverk, inklusive grundkonstruktioner, stödmurar med mera.

Lång erfarenhet av Prefab

Vi har även viktiga erfarenheter av prefabricerade byggnader, vilket har stor betydelse då mycket idag byggs genom prefablösningar. Vi kan även utföra analyser av stabilitet på prefabricerade byggnader där vi kan redovisa kraften i alla kopplingar.

Våra experter har stor vana av att samarbeta i projekt med övriga projektörer för att vi tillsammans ska kunna skapa tillräckligt bra lösningar som stämmer med kundens budget och investeringskalkyl.

Ett brett tjänsteutbud inom konstruktion

Här är några av de områden där vi kan hjälpa företag med vår kompetens och erfarenhet.

 • Projektering i olika skeden av bygget.
 • Avancerade och detaljerade beräkningar och analyser.
 • Byggteknik.
 • Byggfysik.
 • Dimensionering av byggsystem som är prefabricerade.
 • Tillverkningsritningar.
 • Utredningar.
 • Konsultation inför och under byggprojekt.
 • Projektering av stål-, betong- och träkonstruktioner.
 • Murverkskonstruktioner och stödmurar.
 • Lösningar som inkluderar kolfiber och andra moderna material.

Vi kan även anlitas som tredjepartskontrollant vid projektering av stommar.

Är ditt företag i behov av våra tjänster inom konstruktion? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi med offertförslag eller mer information.

Vi tar fram konstruktionsritningar till företag