Bygglov

Bygglovsritningar

Vi hjälper dig med alla typer av ritningar för ditt bygglov, till fördelaktigt pris och snabbt levererat. Våra ritningar är alltid fackmannamässiga och håller hög kvalitet. Planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan är det som omfattas i bygglovsritningar.


Heltäckande service

När du beställer en bygglovsritning från oss ingår allt det du behöver – på utsatt tid och utan oförutsedda kostnader. Innan projektet kör igång gör vi en förundersökning där vi tittar på detaljplanen för att säkerställa att du har byggrätt.

Vi tar hand om alla kontakter med kommunen. Det enda du behöver göra är att ge oss en enklare skiss över vad du vill bygga. För att vi ska veta om vi kan hjälpa dig med dina bygglovsritningar behöver du först tala med en av våra ingenjörer som kan dubbelkolla eventuella svårigheter.

konstruktionsritningar bygglov

Här är arbetsordningen när vi lägger upp dina bygglovsritningar, i korthet:

 • Du visar oss en skiss av dina byggplaner.
 • Vi tar hand om allt och skickar din bygglovsansökan till aktuell kommun.
 • Vi ser till att du får förkortad handläggningstid.
 • Du sparar pengar på inköp med hjälp av vår kalkyl.

Priset på ett bygglov varierar och påverkas i första hand av två aspekter. Hur stort projektet är avgör mycket, ju större det är desto mer arbete krävs för att skaka fram ett bygglov. Den andra aspekten är om du behöver anlita en arkitekt, då kommer bygglovet att kosta betydligt mer än om du gör en enklare skiss.

När behöver du bygglov?

Beroende på vad som ska byggas krävs det antingen ett bygglov eller en anmälan. Här är några typer av byggen där det krävs bygglov:

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring
 • En väsentlig ändring av en byggnads användning, exempelvis från bostad till kontor.

Vill du veta mer om bygglov och bygglovsritningar? Välkommen att kontakta oss – vi hjälper hundratals byggprojekt till beviljat bygglov varje år.

Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs för bygglovet

Bygglovsritningar

Vi hjälper dig med alla typer av ritningar för ditt bygglov, till fördelaktigt pris och snabbt levererat. Våra ritningar är alltid fackmannamässiga och håller hög kvalitet. Planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan är det som omfattas i bygglovsritningar.


Heltäckande service

När du beställer en bygglovsritning från oss ingår allt det du behöver – på utsatt tid och utan oförutsedda kostnader. Innan projektet kör igång gör vi en förundersökning där vi tittar på detaljplanen för att säkerställa att du har byggrätt.

Vi tar hand om alla kontakter med kommunen. Det enda du behöver göra är att ge oss en enklare skiss över vad du vill bygga. För att vi ska veta om vi kan hjälpa dig med dina bygglovsritningar behöver du först tala med en av våra ingenjörer som kan dubbelkolla eventuella svårigheter.

konstruktionsritningar bygglov

Här är arbetsordningen när vi lägger upp dina bygglovsritningar, i korthet:

 • Du visar oss en skiss av dina byggplaner.
 • Vi tar hand om allt och skickar din bygglovsansökan till aktuell kommun.
 • Vi ser till att du får förkortad handläggningstid.
 • Du sparar pengar på inköp med hjälp av vår kalkyl.

Priset på ett bygglov varierar och påverkas i första hand av två aspekter. Hur stort projektet är avgör mycket, ju större det är desto mer arbete krävs för att skaka fram ett bygglov. Den andra aspekten är om du behöver anlita en arkitekt, då kommer bygglovet att kosta betydligt mer än om du gör en enklare skiss.

När behöver du bygglov?

Beroende på vad som ska byggas krävs det antingen ett bygglov eller en anmälan. Här är några typer av byggen där det krävs bygglov:

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring
 • En väsentlig ändring av en byggnads användning, exempelvis från bostad till kontor.

Vill du veta mer om bygglov och bygglovsritningar? Välkommen att kontakta oss – vi hjälper hundratals byggprojekt till beviljat bygglov varje år.

Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs för bygglovet